ทางร้านฯ รับประกันสินค้าทุกชิ้นที่จัดจำหน่าย โดยที่ลูกค้าสามารถส่งคืนสินค้าชำรุด หรือมีตำหนิ
                     ซึ่งเกิดจากทางร้านฯ กลับมา   เพื่อเปลี่ยนเป็นสินค้าชิ้นใหม่ รุ่นและสีเดิมทดแทนได้ 
               " ภายในระยะเวลารับประกัน 7 วัน ทำการ " นับจากวันออกบิลจำหน่ายสินค้า
 
                            ในกรณีที่รุ่นและสีนั้นๆหมดจากสต็อค  ทางร้านฯ จะทำการสอบถามตัวสินค้าที่ลูกค้าต้องการ
                  เปลี่ยนทดแทน  หรือหักคืนค่าสินค้าเต็มมูลค่า ในรอบบิลถัดไป
 
ลูกค้าสามารถส่งคืนสินค้า  ได้ที่
 
ร้านชิคโมเม้นต์  เลขที่ 209/90 หมู่ 3 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
                 
             การส่งคืนสินค้าชำรุด หรือมีตำหนิ  ลูกค้าต้องทำตามเงื่อนไขดังนี้ 
 
          -  ระบุชื่อผู้ส่งพร้อมที่อยู่ให้ชัดเจน
              - กรณีเป็นสินค้าชำรุดออเดอร์สั่งซื้อในราคาปลีก เราจะส่งสินค้ากลับไปพร้อมแนบค่าส่งคืนสินค้าในกล่องด้วย
              - กรณีเป็นสินค้าชำรุดออเดอร์สั่งซื้อในราคาส่ง เราจะส่งสินค้าเปลี่ยนกลับไปพร้อมกลับออเดอร์สั่งซื้อรอบถัดไป
              - กรณีเป็นสินค้าชำรุดออเดอร์สั่งซื้อของตัวแทนจำหน่าย เราจะส่งสินค้ากลับไปให้ลูกค้าปลายทาง
                โดยจะชำระค่าจัดส่งให้ด้วย
 
          -  ระบุจุดที่สินค้าชำรุด หรือเหตุผลที่ส่งคืนสินค้า
             ( เขียนรายละเอียดจุดที่ชำรุดแนบที่ตัวสินค้า กรณีที่มีหลายใบในกล่อง รบกวนระบุแต่ละรหัสว่าชำรุดในจุดไหนบ้าง )
 
          - ต้องส่งคืนสินค้าในสภาพสมบูรณ์คือ ใส่ถุงพลาสติกหรือถุงผ้า ( เหมือนตอนได้รับสินค้า )
            * เพราะบ่อยครั้งที่ได้รับกระเป๋าที่ถูกดึงถุงผ้าหรือถุงพลาสติกออก  ทำให้กระเป๋าเกิดความชำรุดเพิ่มขึ้น
            * กรณีที่ลูกค้าส่งคืนสินค้าโดยไม่มีถุงพลาสติกหรือถุงผ้า  แต่ตัวสินค้าไม่มีความเสียหายเพิ่ม
               ทางร้านฯ จะหักค่าถุงพลาสติกใบละ 5 บาท  ถุงผ้าใบละ 15 บาท ( จากยอดค่าสินค้า )
            * กรณีที่ลูกค้าส่งคืนสินค้าโดยไม่มีถุงพลาสติกหรือถุงผ้า แล้วพบว่าตัวสินค้ามีความชำรุดมากขึ้น
               ( โดยเฉพาะกระเป๋าหนังแก้วบางแบบสีจะตกใส่ใบอื่นๆ หากไม่ใส่ถุง )  สงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้า ทุกกรณี
 
          -  ไม่ส่งคืนสินค้าที่ชำรุดเนื่องจากการโชว์ขายสินค้าหรือการลองใช้สินค้า จนสินค้าเกิดการชำรุด
 
          -  ในกรณีที่สินค้าผิดรูปทรง ซึ่งเกิดจากการขนส่ง  ลูกค้าต้องแจ้งรหัสสินค้านั้นให้ทางร้านฯ ทราบทันทีที่ได้รับสินค้า
             หากแจ้งล่าช้า  ทางร้านฯ จะถือว่าการผิดรูปทรงของสินค้า เกิดจากการเก็บสินค้าผิดวิธีของตัวลูกค้าเอง
 
          -  ลูกค้าจะต้องส่งคืนสินค้า ผ่านทางพัสดุไปรษณีย์ หรือบริษัทขนส่งที่ทางร้านฯ ระบุเท่านั้น  เนื่องจากแต่ละบริษัทขนส่ง
             จะมีเงื่อนไขในการให้รับสินค้าคืน ที่แตกต่างกัน  หากลูกค้าส่งคืนสินค้าผ่านบริษัทขนส่ง  ที่ทางร้านฯ จะต้องเดินทาง
              เดินทางไปรับสินค้า และบริษัทขนส่งนั้นๆ อยู่นอกเส้นทางการเดินรถ  ทางร้านฯ จะคำนวณค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
              และหักออกจากค่าสินค้าที่ส่งคืนกลับมา
             * ทางร้านฯ ไม่สะดวกรับสินค้าที่ส่งกลับมาทาง ขนส่ง NTC เนื่องจาก  ส่วนรับสินค้าของNTC ปิดก่อนเวลาที่
                รถส่งของจะไปถึง  หากส่งมาทาง NTC ทางร้านฯ จะจ้างรถไปรับของคืน ค่าบริการรถรับของ เป็นเงิน 400 บาท