อัตราค่าจัดส่งไปรษณีย์ /  Postage
       
    กระเป๋าสะพาย กระเป๋าสตางค์ / หมวกแฟชั่น
  จำนวน / ชิ้น ลงทะเบียน EMS ลงทะเบียน   EMS   
  1 60  80
50 70
  2 70 100 60 90
  3 80 120 70 105
  4 น้ำหนักเกิน 140 80 120
  5 น้ำหนักเกิน
170 น้ำหนักเกิน 135
  6 น้ำหนักเกิน 190 น้ำหนักเกิน 150
  7 น้ำหนักเกิน 210 น้ำหนักเกิน 165
  8 น้ำหนักเกิน 230 น้ำหนักเกิน 180
  9 น้ำหนักเกิน 250 น้ำหนักเกิน 195
  10 น้ำหนักเกิน 270 น้ำหนักเกิน 210
  11 น้ำหนักเกิน 290 น้ำหนักเกิน 225
  12 น้ำหนักเกิน 310 น้ำหนักเกิน 240
  13 น้ำหนักเกิน 330 น้ำหนักเกิน 255
  14 น้ำหนักเกิน 350 น้ำหนักเกิน 270
  15 น้ำหนักเกิน 370 น้ำหนักเกิน 285
  16 น้ำหนักเกิน 390 น้ำหนักเกิน 300
  17 น้ำหนักเกิน 410 น้ำหนักเกิน 315
  18 น้ำหนักเกิน 430 น้ำหนักเกิน 330
  19 น้ำหนักเกิน 450 น้ำหนักเกิน 345
  20 น้ำหนักเกิน 470 น้ำหนักเกิน 360
  21 น้ำหนักเกิน 490 น้ำหนักเกิน 375
  22 น้ำหนักเกิน 510 น้ำหนักเกิน 390
  23 น้ำหนักเกิน 530 น้ำหนักเกิน 405
  24 น้ำหนักเกิน 550 น้ำหนักเกิน 420
  25 น้ำหนักเกิน 570 น้ำหนักเกิน 435
  26 น้ำหนักเกิน 590 น้ำหนักเกิน 450
  27 น้ำหนักเกิน 610 น้ำหนักเกิน 465
  28 น้ำหนักเกิน 630 น้ำหนักเกิน 480
  29 น้ำหนักเกิน 650 น้ำหนักเกิน 495
  30 น้ำหนักเกิน 670 น้ำหนักเกิน 510
           
           
ระยะเวลาการจัดส่ง
 
    กรุงเทพและปริมณฑล นอกเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑล สถานะการจัดส่ง
         การจัดส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน  
1 - 3  วันทำการ 

 3 - 5  วันทำการ
เช็คทางอินเตอร์เน็ตได้
         การจัดส่งไปรษณีย์ EMS 1  วันทำการ
1 - 2  วันทำการ
เช็คทางอินเตอร์เน็ตได้
           
          * กรณีที่ลูกค้าได้รับสินค้าล่าช้ากว่ากำหนด หรือไม่ได้รับสินค้า สามารถแจ้งทางร้านฯ ให้ทำเรื่องตรวจสอบ
             กับที่ทำการไปรษณีย์ได้ค่ะ