อัตราค่าจัดส่งขนส่ง Kerry Express

       
      ลักษณะการจัดส่ง : จัดส่งด่วนโดยเจ้าหน้าที่ และส่งสินค้าถึงมือผู้รับโดยการติดต่อทางโทรศัพท์ก่อนถึง
                                 เพื่อนัดหมายลูกค้า หรือผู้รับให้ได้รับสินค้าได้อย่างตรงตามเวลา
       
    กระเป๋าสะพาย  กระเป๋าสตางค์ / หมวกแฟชั่น
  จำนวน / ชิ้น    
  1-5

150

120
  6-10 200 160
  11-15 250 200
  16-20 300 240
  21-25
350 280
  26-30
400 320
  31-35 450 360
  36-40 500 400
               
   

    พื้นที่ จัดส่งภายใน 2 วันทำการ

พื้นที่ จัดส่งภายใน 2 วันทำการ พื้นที่ จัดส่งภายใน 3 วันทำการ
     23170   เกาะช้าง     ตราด
50240 อ.ฮอด เชียงใหม่ 50240 อ.แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
       58000   อ.เมือง      แม่ฮ่องสอน    50250   เชียงใหม่ 58140 อ.ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
     58110   อ.แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 50260   เชียงใหม่ 58150 อ.ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
        63170 อ.อุ้มผาง ตาก
        55220 อ.บ่อเกลือ นาน
        67260 อ.น้ำหนาว เพชรบูรณ์
               
     *พื้นที่นอกเหนือจากนี้ใช้เวลา 1 - 2 วันทำการค่ะ